Home GalleryEvents Megan Fox at UFC 264: Aldana v Kunitskaya on July 10